Gladiola Martin boduje

26.02.2014 08:49

(1) Kdo úmyslně poruší tajemství

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
b) takového tajemství využije.

Listovní tajemství jsou povinni dodržovat všichni občané, což je zaručeno i Listinou základních práv a svobod (čl. 13). Tolik právní stránka této velice nepříjemné záležitosti. Člověk, který rozšiřuje po internetu cizí soukromé dopisy je špína bez charakteru. Pokud to dělá v jediném úmyslu autora dopisu co nejvíce poškodit, je to jednání o to víc zavrženíhodné. A bezesporu největší špinavec je ten, kdo takový dopis zveřejní.  Pan Slošiar, místopředseda Gladirisu, si o sobě myslí, že stojí nad zákonem. Ignoruje autorský zákon a čile provozuje to své počítačové malopirátství, nezajímá ho Listina základních práv a svobod a Trestní zákoník je mu asi k smíchu. Klidně si porušuje listovní tajemství, můj soukromý dopis rozeslal všem kamarádům po internetu a dokonce i na Slovensko a díky tomu byl v časopise Gladioly Martin otisknut bez mého souhlasu, což je porušení dalšího zákona a doplněn doprovodnými texty, jejichž náplní jsou invektiva a ostré útoky proti mé osobě. Na to lze reagovat snad jen podáním trestního oznámení. Nevybíravým útokům jsem už dávno přivykl, neustále dostávám maily, v nichž jsem střídavě nazýván lhářem, bláznem, psychopatem, kydačom biohnoja atd. od stejných tří osob, jsou to pánové Lelek, Mimránek a Slošiar. Jediný způsob jak se mohu bránit je zveřejnit jejich jména a doufat, že už dají pokoj. Jenže toto je bezohledný mediální útok vedený pomlouvačským stylem s infantilními argumenty a hlavně hluboko za hranicí zákona. Proto požaduji od vydavatele spravodaje Naše gladioly otisknutí bezpodmínečného dementi celé dvoustránky a patřičné omluvy, totéž požaduji od autora připojeného pamfletu pana Kociana.