Vítejte na našem webu

Motto: Jestliže je růže královnou květin, mečík je jejich králem.

Mečíky jsou jako vznešené katedrály stvořené přírodou k oslavě věčnosti a krásy, k oslavě krásy, která je věčná; jsou jako egyptské pyramidy, velkolepé a přitom tajemné. Mečíky jsou jako ženy, každá fáze jejich vývoje je krásnější a krásnější, nejkrásnější je ta poslední, vrcholná, po ní rychle odkvetou. Rozkvetlý záhon mečíků je malým rájem na zemi, rozkvetlý klas je symfonií krásy až se pohledem tají dech, proto nikdy nepochopím jak může někdo tento panensky čistý dar přírody ničit postřikem uměle vyrobenými chemickými jedy.

Následující stránky jsou určeny všem skutečným milovníkům této překrásné květiny, ne těm, kterým pohled na kvetoucí záhon vyvolává asociace kapes plných peněz. K dosažení čistoty a harmonie duše, na to peníze nestačí, to dokáže jen velebná krása květiny.

Celý život se marně snažím o propagaci biopěstování, jenže boj s chemickou lobby, která neomezeně vládne v našem časopise, je jako boj s větrnými mlýny. Přitom přechod na biopěstování je poměrně jednoduchý, stačí jen 2-3 roky přípravy pozemku. Problémy, zábrany a bloky však sedí v hlavách pěstitelů a tak změna myšlení se stává nepřekonatelnou překážkou. I přesto, že už více jak 30 let na každé výstavě dokazuji správnost svého přesvědčení, prakticky nikdo mi dodnes nevěří, každý je neustále masírován jedinou poučkou, že bez chemie se mečíky pěstovat nedají, až jim přešla do krve a odtud se tato víra jen těžko dá vykořenit. Nikoho nepřesvědčí, k jejich vlastní škodě, ani ty desítky a desítky prvních cen a Grand championů, které jsem získal na výstavách u nás i v zahraničí. Na obrázku představuji jen část této žně, víc se mi na stůl nevešlo. Nejcennější je broušená váza uprostřed, kterou jsem dostal za Grand championa na celostátní výstavě v Novém Jičíně. Nejvíc si však považuji štíhlou zelenou vázičku vlevo, to byl můj vůbec první Grand champion z Bohumína 1985.

Motto: If the rose is the queen of flowers, then the gladiolus is their king.

Glads are like noble cathedrals built by nature to celebrate eternity and beauty. Celebration of beauty, which is everlasting like Egyptian pyramids - majestic and mysterious. Glads are like women, every their growth stage is more and more beautiful. The most beautiful is their final stage, then become overblown very fast. A small patch in bloom is like a small paradise on earth. A spike in blossom is a symphony of beauty, a gaze on it causes gasp for breath. Therefore I don ´t understand, that someone can destroy this virgin gift with pesticides.

Following pages are dedicated to real lovers of this beautiful flower. Not for them, who associate the sight on a patch in blossom with a pocket full of money. Money means nothing to reach purity and harmony of soul. It proves only scenic beauty of a flower.

I try to propagate the organic growing vainly all my life. Fighting with chemical lobby is like a fight with windmills. But segue to organic growing is quite simple.  Only two or three year of patch preparation are needed. Problems, barriers and blocks are rather in brains of growers and therefore the change of thinking causes unbeatable barrier. Although more than thirty years I prove correctness of my conviction on every glad show, in effect almost nobody believes me. Everyone is urged by only one proposition, that he can´t grow glads without pesticides. Then I can´t their false conviction root out.

Tens and tens first prizes and grand champions I reached on shows in Czech rep. or abroad can´t persuade people. What a pity for them. I present only a part of a show harvest on a picture. The most valuable is a Grand Champion vase in the middle, I gained on countrywide show in a city of Nový Jičín. I regard the most the slim green vase on the left side. It was my first Grand Champion ever from city of Bohumín in 1985.

 

Novinky

Nabídka mečíků

27.11.2018 12:45
V sekci Katalog nabízím přebytky hlíz mečíků pro sezonu 2019.

Chuťovky právě v květu 2018

19.08.2018 11:15
Globální oteplování, o kterém jsme poslední dva roky neměli ani potuchy se letos projevilo s poměrně větší intenzitou. Ale myslím, že žádná panika není na místě, protože ještě teplejší červenec než letos byl např. v roce 1834, tehdy byl tento fenomén světu neznám a ještě větší sucho bylo v období...

Katalog 2018

22.11.2017 15:58
Nabídka hlíz mečíků pro příští sezonu byla publikována v sekci katalog.

Chuťovky právě v květu II

09.08.2017 16:26
Na obrázku jsou dva semenáče v testování a já bych se chtěl s vámi podělit o svůj naivní názor na to, jak by měl vypadat nový šlechtěnec mečíku. Široce do plochy otevřené květy v pravidelném dvouřadu musí zaplnit prostor tak, že není vidět za květy nic zeleného, aby pohled diváka nic nerušilo a...

Katalog 2017

13.11.2016 11:45
Vydal jsem nový katalog s nabídkou mečíků pro příští sezonu. Viz příslušná stránka.

Chuťovky právě v květu

01.08.2016 08:52
Letošní průběh počasí, kdy je dostatek srážek a teploty jsou v normálu, urychluje vykvétání mečíků. Oproti loňsku mají minimálně o 4 puky více a klasy až o 20 cm delší. Sice jsem sázel v pozdějších termínech kvůli datu výstavy Flora (Barborku o měsíc později), ukazuje se ale, že i to bylo málo....

Katalog 2016

10.11.2015 09:07

Topten

02.09.2015 08:41
Jak jsem slíbil hned na počátku a hlavně díky negativnímu postoji od vedení Gladirisu jsem předal anketu P. Šmídovi. Je to mladý, špičkový odborník plný entuziazmu, takže je tu reálný předpoklad, že bude fungovat pod jeho vedením dlouho a bez přerušování stejně jak je tomu v USA. A hlavně tu už...

Výsadba brutu.

19.07.2015 11:46
Během své dlouhé mečíkářské praxe jsem navštívil desítky zahrad i těch největších radílků Gladirisu a všude byl obrázek, pokud jde o výsadbu brutu, velmi podobný. Střídavě něco vzejde a o kousek dál pusto a prázdno. A v mnoha případech jsou vzešlé porosty tak virozní, že kdybych provedl negativní...

Anketa 2014

30.03.2015 09:03
Letošní ankety se zúčastnilo 46 pěstitelů mečíků z Česka, Slovenska a Polska, čili mohu směle prohlásit v souladu s módním trendem pořadatelů výstav, že anketa se skutečně stala mezinárodní. Oproti loňsku odmítli účast pouze někteří uražení šlechtitelé, kteří si o sobě myslí, že jsou chytřejší než...
1 | 2 | 3 >>